Chính sách bảo mật

amoeba Co., Ltd. (“amoeba”) tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng theo luật hiện hành về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Quy định bảo mật này (“Quy định/Chính sách”) được thiết kế để quy định cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập amoeba.group, trang web amoeba.site, ứng dụng amoeba trên nền tảng Android hoặc iOS chính thức của chúng tôi, và tất cả các trang web phụ có liên quan khác (“Nền tảng”).

Khi sử dụng Dịch vụ, đăng ký Tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Chính sách này tùy từng thời điểm. Vui lòng kiểm tra lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để theo dõi mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách này.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào?

1.1 Thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau:

a) Thông tin tài khoản như họ tên, địa chỉ email, địa chỉ, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động;
b) Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, địa chỉ bạn đã truy cập trên Nền tảng và thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi;
c) Dữ liệu vị trí như vị trí điện thoại di động của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin vị trí nào chẳng hạn như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng hình ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;
d) Bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào khác do bạn tiết lộ khi đăng nhập, sử dụng Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như sở thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và/hoặc từ các bên thứ ba của chúng tôi.
e) Bất kỳ dữ liệu và thông tin tổng hợp nào khác về nội dung được người dùng sử dụng.

1.2 Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở tài khoản với chúng tôi;
b) Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trên Nền tảng của chúng tôi;
c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi;
d) Khi bạn đăng ký, hãy tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch quảng cáo hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;
e) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng;
g) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

1.3 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình và thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thông tin không chính xác hoặc thay đổi nào. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

1.4 Nếu bạn liên kết tài khoản của mình trên Nền tảng của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội nào của amoeba, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý và luôn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Quynh định bảo mật này.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

· Để xác định và/hoặc xác minh danh tính người dùng;
· Để được liên hệ với mục đích hỗ trợ cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ với chúng tôi;
· Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hoặc thư từ của bạn với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ;
· Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi (bao gồm cả tùy chọn của bạn), cũng như mối quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
· Cung cấp thông tin chính thức để người mua liên hệ với bạn khi mua bán;
· Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm, đánh giá và phát triển trên Nền tảng của chúng tôi;
· Để xác định người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
· Để xác định người dùng truy cập Nền tảng;
· Để phát hiện, điều tra và/hoặc ngăn chặn mọi hoạt động gian lận, bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù chúng có xảy ra hay không, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
· Để phản hồi, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, đồng thời thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và hoạt động tài khoản bất thường;
· Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
· Để nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc mục đích nhận dạng khách hàng;
· Để đánh giá và đưa ra quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng, rủi ro và khả năng đủ điều kiện cho các khoản vay, trả sau hoặc các sản phẩm tín dụng, nếu có;
· Để duy trì và quản lý mọi phần mềm và/hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ khác đôi khi có thể được yêu cầu nhằm đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi hoạt động trơn tru;
· Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các hướng dẫn của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc dự định được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
· Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email và/hoặc thư hoặc bằng cách khác nhằm mục đích quản lý và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trong việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn trong kết nối với Dịch vụ của chúng tôi I. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng những thông tin liên lạc đó của chúng tôi có thể bằng đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể bao gồm việc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
· Để cho phép người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc xem một số hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm thông báo cho bạn khi người dùng khác gửi cho bạn tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên Nền tảng hoặc liên kết với việc sử dụng của bạn các tính năng xã hội trên Nền tảng;
· Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc mô tả đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để giới thiệu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm, để cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
· Để cho phép các thử nghiệm và khảo sát khác, ngoài những nội dung khác, xác thực quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của chúng tôi, đồng thời hiểu trải nghiệm của họ với các dịch vụ của amip;
· Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị hoặc mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn thông qua các phương tiện và phương thức truyền thông khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà amip có thể hợp tác hoặc liên kết) mà amip (và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện có hay được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ của bạn để gửi bản tin và/hoặc tài liệu liên lạc từ chúng tôi hoặc từ các công ty liên quan của chúng tôi;
· Để cung cấp các chương trình và ưu đãi thường xuyên, dành cho đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch tiếp thị đồng thương hiệu khác, chẳng hạn như: chương trình khách hàng thân thiết của người bán, ưu đãi của người bán hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu hợp tác với các bên thứ ba;
Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc tuân thủ hoặc tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất kỳ khu vực pháp lý nào hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đáp ứng các yêu cầu để đáp ứng yêu cầu tiết lộ theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với amip hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của nó (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);
· Chuẩn bị số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu báo cáo và/hoặc bảo trì trong nội bộ hoặc theo quy định;
· Để thực hiện việc điều tra và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
· Để kiểm tra Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của amip;
· Để ngăn chặn hoặc điều tra mọi hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, mọi hành vi bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
· Để đáp lại mọi mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế được đưa ra đối với amip hoặc các yêu cầu khác liên quan đến Nội dung vi phạm quy tắc của bên thứ ba;
· Để lưu trữ, phục vụ và sao lưu (dù là để khắc phục thảm họa hay cách khác) dữ liệu cá nhân của bạn;
· Để xử lý và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trong đó giao dịch đó liên quan đến amip với tư cách là người tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hoặc chi nhánh của amip với tư cách là người tham gia hoặc liên quan đến amip và/hoặc bất kỳ một hoặc nhiều hơn các công ty hoặc chi nhánh của amip đóng vai trò là (các) người tham gia và có thể có các đơn vị bên thứ ba khác tham gia vào các giao dịch đó. “”Giao dịch tài sản doanh nghiệp”” nghĩa là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ việc mua lại, thanh lý hoặc tài trợ nào cho một thực thể hoặc một bộ phận của một tổ chức hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của một thực thể;
· Để nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu học của họ;
· Gửi các thông tin liên lạc mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc khiến bạn quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông tin liên lạc này;
· Để vận hành, phân tích và đánh giá nhằm giúp cải thiện và nâng cấp Dịch vụ của chúng tôi;
· Việc lưu trữ lịch sử hội thoại được chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm nhằm phục vụ việc quản lý nội dung và nâng cao trải nghiệm người dùng;
· Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm nhận được sự cho phép của bạn.

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoài các thông tin khác được mô tả trong Quy định này, chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba này sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi và sử dụng dữ liệu của bạn với sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết.

Bên thứ 3 bao gồm:

· Các đối tác cung cấp dịch vụ xử lý và phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
· Các đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến gửi và nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) tới bạn;
· Đối tác tiếp thị;
· Các đơn vị do cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam chỉ định;
· Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ sự an toàn, bảo mật của Dịch vụ
· Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi;
· và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ cho một trong các Mục đích thu thập thông tin cá nhân và đổi lại các bên thứ ba đó sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích được đề cập trong Quy định này.

Ngoài ra, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của họ.

4. Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nhằm giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi có thể sử dụng cookie để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập của mình cho mỗi lần truy cập Nền tảng.
Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin do chính người dùng cung cấp. Bộ cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc bộ cookie do các trang web khác tạo.
Bằng cách truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.
Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu thực hiện việc này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

5. Truy cập và điều chỉnh thông tin cá nhân

· Bạn có thể xem và thay đổi thông tin cá nhân của mình trên trang Hồ sơ.
· Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố bên dưới.
· Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố bên dưới.
· Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn nếu:
o Thông tin chỉ nhằm mục đích phân tích và đánh giá.
o Thông tin được sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).
o Thông tin gây tổn hại đến hoạt động thương mại và cạnh tranh của chúng tôi.
o Chi phí và công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích mà chúng tôi hoặc bạn nhận được.
· Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi từ chối.

6. Phương pháp bảo vệ thông tin cá nhân

· Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập sẽ được bảo mật bằng các phương pháp sau:
o Giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân bằng cách đăng ký tài khoản.
o Sử dụng các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào máy tính.
o Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ của chúng tôi.
· Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (lớp cổng bảo mật) 256-bit khi xử lý tài khoản của bạn.

7. Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc miễn là mục đích thu thập thông tin đó vẫn phù hợp với Quy định này.

8. Thay đổi Quy định bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào. Thay đổi này sẽ được công bố trên Nền tảng của chúng tôi.

9. Rút lại sự đồng ý tiếp tục sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi email sử dụng thông tin bên dưới. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

10. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, muốn truy cập, thay đổi, xóa thông tin cá nhân hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: contact@amoeba.vn

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *